Nasza oferta

  • Prowadzenie ksiąg handlowych (tzw. pełna księgowość)
  • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
  • Ewidencje i rozliczenia podatku VAT
  • Sporządzanie list plac dla pracowników
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS
  • Sporządzanie bilansu
  • Roczne zaznania podatkowe
  • Badanie bilansu przez Biegłego Rewidenta
  • Kontakt z Urzędem Skarbowym
  • Na życzenie klienta prowadzenie księgowości w jego lokalu