Biuro rachunkowe ANPRO Sp. z o.o. powstało w roku 1994. Działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz świadectwa kwalifikacyjnego Ministra Finansów (Dziennik Urzędowy MF z 1998 r. Nr 13 poz. 53). Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Dokładamy wszelkich starań, aby odciążyć naszych klientów od wszystkich spraw związanych z wizytami i kontaktami z urzędami skarbowymi i ZUS. Pracownicy biura to osoby doświadczone, posiadające wykształcenie zarówno ekonomiczne jaki i z zakresu administracji. Nasz zespół jest młody, zmotywowany, nastawiony na pomoc klientom oraz z należyta uwagą traktujący swoje obowiązki. Dbamy, aby na bieżącą śledzili nowości z zakresu prawa, finansów i rachunkowości. Przestrzegają zasady poufności danych, jak również przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Istotna zaletą naszego biura jest fakt, iż w skład naszego zespołu wchodzi osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta od roku 1994 (numer wpisu w rejestrze biegłych rewidentów 7235).

Współpracujemy ze specjalistami różnych dziedzin prawa m.in. pracy, gospodarczego, cywilnego. Nasi klienci to głównie małe i średnie firmy: handlowe, usługowe (są wśród nich osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne, spółki z ograniczona odpowiedzialnością). Zajmujemy się również rozliczeniami fundacji, przedstawicielstwami firm zagranicznych oraz osobami fizycznymi uzyskującymi dochody np. z wynajmu lokali.

Prace księgowe prowadzimy komputerowo. Dbając o bezpieczeństwo danych sporządzamy bieżącą archiwizacje danych. Naszym dodatkowym atutem jest możliwość prowadzenia prac księgowych w lokalu klienta, na jego sprzęcie i oprogramowaniu. Sprawna organizacja biura zapewnia zróżnicowaną i indywidualna obsługę w zależności od potrzeb klientów.